Dokumentacja budowy z Guiderem

4 minut czytania

Dokumentacja budowy to zbiór wszystkich dokumentów związanych z realizacją danej inwestycji, począwszy od etapu projektowania, a kończąc na momencie oddania prac.

Dokumentacja budowy to komplet wszystkich dokumentów, które należy zgromadzić przez wszystkie etapy budowy. Składają się na nią: pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorców częściowych i końcowych oraz, w razie potrzeby, rysunki i opisy związane z realizacją inwestycji, operaty geodezyjne lub książka obmiarów. Sama dokumentacja powinna być przechowywana przez cały okres istnienia obiektu.

Dokumentacja budowy – co należy dodać?

Dokumentacja budowy składa się ze wszystkich dokumentów związanych z realizacją danej inwestycji. Oznacza to, że w jej skład wchodzi bardzo dużo dokumentów od różnych stron zaangażowanych w budowę. Mówimy to o projekcie architektonicznym, budowlanym, pozwoleniu na budowę, kosztorysie i harmonogramie prac oraz wszystkich innych dokumentach niezbędnych do realizacji budowy.

Przeczytaj również: Dziennik budowy – jak go wypełniać i do czego służy?

Dokumentacja budowy

Po wybudowaniu obiekty dokumentacja budowy wraz z książką obiektu budowlanego staje się dokumentacją obiektu. Ta z kolei musi być przechowywania przez cały okres istnienia obiektu. W momencie oddania obiektu budowlanego przez inwestora, inwestor przekazuje całą dokumentacją budowy i powykonawczą nowemu właścicielowi lub zarządcy obiektu.

Szczegóły prowadzenia dokumentacji projektowej zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Jak prowadzić dokumentację?

Wszystko zaczyna się od projektu architektonicznego. Następnie powstaje projekt wykonawczy, zawierający rysunki budynku wraz z objaśnieniami wszystkich rozwiązań. Dotyczy on także przygotowania terenu pod budowę. Po tym etapie następuje uzyskanie pozwolenia na budowę. Aby je uzyskać należy posiadać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, projekt budynku. Są to podstawowe informacje i potrzebny zestaw dokumentów należy zawsze skonsultować z odpowiednim urzędem.

Dokumentacja budowy

Elektroniczna dokumentacja budowy w Guider

Guider to rozwiązanie dedykowane wszystkim firmom związanym z procesem budowlanym. Platforma Guider stawia na szybką komunikację między wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt, dając im możliwość szybkiej wymiany dokumentacji, komentowania jej i pracowania na nią w ramach wygodnej aplikacji dostępnej z poziomu dowolnego urządzenia.

Dokumentacja budowy

Guider oferuje dedykowane miejsce do zarządzania całą dokumentacją inwestycji. Dzięki temu, wszystkie osoby zaangażowane w proces mają do nich wgląd, mogą dodawać zaktualizowane pliki oraz komentować te już dodane. W ten sposób wszyscy są na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi do projektu. Co więcej, pliki mogą stanowić główne miejsce do dyskusji i planowania kolejnych zadań, co realnie przyspiesza każdy etap oraz pozwala bezbłędnie realizować kolejne elementy budowy.

Zobacz, jak Guider usprawnia komunikację i pracę w inwestycjach budowlanych.