Raport dzienny w Guiderze

3 minut czytania

Raport dzienny stanowi skuteczny sposób na raportowanie postępów prac oraz element tworzenia dokumentacji budowy, co jest korzystne zarówno dla wykonawców, jak i dla klientów.

Raport dzienny stanowi element dokumentacji, którą tworzy generalny wykonawca na bieżąco, aby móc monitorować i raportować postęp prac bezpośrednio do klienta lub inwestora. Pozwala to na skuteczną weryfikację, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Jak jednak wdrożyć w inwestycję proces tworzenia raportu dziennego?

Jak prowadzić raport?

Raport dzienny stanowi cenny element dokumentacji wewnętrznej. Można zapisać w nim podstawowe informacje, takie jak liczba pracowników, postęp prac danego dnia, liczba roboczogodzin, zgłoszone problemy jakościowe lub ukończone etapy budowy. W ten sposób da się stworzyć kompletną historię projektu budowlanego. Pozwalają one na lepsze zapoznanie się z przepływem pracy i po przeanalizowaniu stanowią wartościowe źródło wiedzy do usprawniania pracy w kolejnych projektach.

Przeczytaj również: Dziennik budowy – jak go wypełniać i do czego służy?

Szczegóły prowadzenia dokumentacji projektowej zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r..

raport dzienny

Prowadzenie takich raportów pozwala szybciej wykrywać ewentualne problemy i zapobiegać opóźnieniom. Również sam inwestor lub klient może codziennie otrzymywać taki dokument, aby mieć wgląd na bieżąco w postęp inwestycji. Dla wykonawcy oznacza to również możliwość precyzyjnej oceny pracy podwykonawców i pozwala szybko weryfikować jakość ich działań. Oczywiście ponadto raporty dzienny pomagają chronić przed ryzykiem kontraktowym oraz roszczeniami handlowymi.

Raport dzienny z użyciem Guidera

Guider pozwala na szybkie dodawanie informacji bezpośrednio na planach na temat, np. wykonania danego etapu pracy lub też stworzenie nowego zadania dla konkretnego podwykonawcy związanego z poprawieniem konkretnego elementu oznaczonego na planach. Jednocześnie w oparciu o to, mogą być automatycznie generowane dzienne raporty z informacjami na temat prowadzonych działań na budowie, ich postępu oraz o wszystkich zmianach w pracach.

Te raporty mogą być wysyłane do zdefiniowanej listy odbiorców, a całość może być przechowywana bezpośrednio w ramach dokumentacji w Guiderze. Inwestor lub klient może mieć do niej bezpośredni dostęp i wygodnie weryfikować, czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Zobacz, jak Guider usprawnia komunikację i pracę w inwestycjach budowlanych.